เลือกรายการประชุม/สัมมนา ที่ต้องการ

ชื่อการประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาเพื่อรองรับนโยบาย Big Data ด้านการศึกษาของรัฐบาล
วัน เวลา และ สถานที่จัดงานวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561
ห้องประชุมวายุภักษ์ 2,3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักอำนวยการ
ข้อมูลเพิ่มเติมคุณจิระดา    แช่มพวงงาม โทร 020395679
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน     attachment ดาวน์โหลดเอกสาร