เลือกรายการประชุม/สัมมนา ที่ต้องการ

ชื่อการประชุมสัมมนา การจัดทำข้อมูลรายบุคคลตามมาตรฐานข้อมูลกลาง กระทรวงศึกษาธิการ ของ โรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี 2561
วัน เวลา และ สถานที่จัดงานพุุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักอำนวยการ
ข้อมูลเพิ่มเติมคุณจิระดา    แช่มพวงงาม โทร 02-0395679
  รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน     attachment ดาวน์โหลดเอกสาร